Sözlük'e dön

HVAC

A
Abisal bölge Zone abisale
Açı cetveli alidod
Açık devre İncomplete circuit
Açık tip kompresör Open type compressor
Akım Current
Akışkan sıvı Fluid
Akışkanlar mekaniği Fluid mechanics
aktifleştirici Aktivator
Alçak basınç Low pressure
Alet tablosu Dash board
Alet-takım Tool
Alternatif akım Alternating current
Ark kaynağı Arc welding
Asetilen gazı Acetylere gas
Atmosferik basınç Atmospheric pressure
Ayar adjusment
Ayar noktası Set point
Azaltılmış basınç Reduced pressure
azami Maximal
B
Baca Flue
Bağlantı Hitch
Bağlayıcı Connector
Barometrik kondanser Barometric condenser
Basınç Coercin
Basınçlı boru Force pipe
Basınçlı hava compressed air
Beygir gücü Horse power
Birim Unit
Bobin levhası disc coil
Boru Conduit
Buhar dedekttörü Vapaur detector
Buhar kazanı Steam boiler
Buhar kondanseri steam condenser
Buharlaşma Evaporization
Buharlı ısıtma Steam heating
Buzdolabı Refrigerator
buzla soğutma İce cooling
C-Ç
Cebirsel Algebraic
Cıvalı Contcining
Cıvata Loolt
curuf Clinker
Çatlamış Fractured
Çelik Steel
Çelik tel Steel rope
Çevre şartları Ambient Conelition
Çıkış havası outlet air
Çırak Opprentice
Çinko kaplama zincg
Çivileme Nailing
çok kademli kompresör multis tage compressor
Çözücü madde solvent
Çözülme ,erime thawing
Çürük buhar tankı flash tonk
Çürümüş Decayed , rotten
D
Daldırma Dipping
Dalgalı akım Alternating current
Damıtma Distillation
Damlama Trickle
Değişken akış Variable flow
Demir levha İron plate
Demir tel İron wire
denge Balence
Derece Degree
Derin dondurma Deep freezing
Dinamik basınç dynamic pressure
Direnç Drag
doğal Natural
Doğal gaz Natural gas
Doğal gazla ısıtma Natural gas heating
Dondurucu Concretive
Donma noktası Congealing point
Doymuş buhar sotvrated steam
Dökme demir Cast iron
Düşey boru Rising pipe
Düşük basınç Low pressure
E
Eğilme buckling
Eklemek Repiece
El ile çalıştırma Manual operation
Eldiven Glove
Elektrot Electrode
Emme basıncı suction pressure
emme sogutucu absorption refrigerator
Enerji Energy
Enjektör İnjector
Ergime Defrost
Ergimek uelt
Erime Collating
Erime kabı U tensil of fusion
esnek bağlantı flexible joint
eş acılı isogonic
ev baglantısı house connection
ev klima tesisi residential air conditioning
F
Faktör Foctor
Fan Fan
Fan gövdesi Fan casing
Faz Phase
Faz değiştirici phase ad vancer
Fazla Superfluous
Filitre filter area
filitreleme strainer  chck valve
flaş buharlaşma flash vaporization
fluro karbon fluorocarbon
frekans freguency
füzyon fusion
fosil yakıt fossil fuel
G
Galvanizlemek Galvanize
Garanti Guarantee
Gaz aşındırması Gas corrasion
Gaz basıncı Gas pressure
Gaz boşaltma Gas dischharge
Gaz damıtma kabı Gas retort
Gaz filitresi Gas filter
Gaz kaynagı Gas welding
Gazı açmak Release the accelarator
Gaz kısma kolu Throttle arm
Gazların akımı Gas flow
Gaz ölçme Gasometry
Gaz temizleme Gas cleaning
Geliş açısı Angle of hide
Genleşme Expansion
Görünüş Prospect
Gösterge Gauge
Güç kablosu Power cable
Güç noktası Power point
Güneş enerjisi Soler energy
Güneş sensörü Soler sensor
Gürültü No isy
Gürültü yutucu Sound attenuator
Güvenli Depen doble
H
Hacim Volume,Bulk,Capacity
Hacimsel oran Percentation by volume
Halojenize Halogenated
Hararet Temperature
Hareket Action
Hasaslaştırma Sensitized
Hassas ölçme Accuracy measurement
Hata oranı Percen tage arror
Hava akımı Air current
Hava ayarı Air regulation
Hava basıncı Air Pressure
Hava basınclı aletler Compressed air tod
Havadaki nem derecesi Relative numidity ofthe air
Hava filitresi Air filter
Hava ile soğutma radiation coolend
Havalandırma Ventilating, Aeration
Havalandırma makinesi Ventilating machine
Hava ölçer Aerometer
Hava pompası Air pump
Hava püskürtme Air atomization
Hava yoğunluğu Air density
Havşa Countersink
Havşa çapı Countersunk Diometer
Hissedilir,Duyulur Sensible
Homojen Homogenous
Hücreli filitre Celluar filter
I
Isı Heat
Isı akışı Heat flow
Isı değeri Calorific value
Isı depolama Thermal storage
ısı emme Heat absorption
Isı iletkenliği Heat conductor
Isı izalosyonu Heat insulation
Isı kaynagı hot well
ısıtma calorifaction
Isı toplama Accumulation of heat
Isı taşıma heat transfer
Isıtma yüzeyi heating surface
Islak buhar Wet steam
Izgara Fire bar
İ
İbre Measuring element
iç ısı İnner heat
İklim verileri Weather data
İletken Conductor
İmalat hatası Fault of construction
İndikatör İndicator
İndiksiyon İnduction
İndiksiyon cıhazı İnduction unit
İşaretleme Marking
İşlenmiş hava Treated air
İşletme akımı Action current
iş tezgahı work board
İvme Acceleration
İvme ölçer Acceleration meter
İyonok İonic
İyon değişimi ion exchange
İzalasyon İnsulation
İzole malzemesi Mon conducting materail
J
Jaluzi Venetion blind
Jaluzi ayar damperi Guilotine damper
Jeneratör Generator
Jeneratör gazı Generator gas
Jeneratör gerilimi Generator voltage
Jet soğutma Jet cooling
Jül Joule
Jül metre Joule meter
K
Kablo Cable
Kablo çekme cabling
Kalorifer yakıtı heating oil
Karbon Carbon
Kapak Flap
Kapalı devre Block circuit
Karışım Blending
Karışım gazı Mixed gas
 Kaynak aleti Soldering apporatus
Kaynak çubuğu Copper bolt
Kaynak gerilimi Welding voltage
Kaynak şiddeti İntensity of sound
Kaynakçı maskesi Face shield
Kaynak yapmak Welded
Kaynakla kaplama Elose plating
Kaynama noktası Boiling
Kaynama süresi Bailing period
Kaza Case
Kesme Cutting
Kılavuz Hand aerial tap
Kısa devre Short circuit
Kızgın buhar Dry steam
Kızgın tel Hot wire
Kimyasal istem Chargıng process
Klima Climate
Kompresör Compressor
Kondansatör Capacitor
Kondenser Condense
Kontrol devresi Checking circuit
Konveksion Convection
Kuru tip hava soğutucu Dry type air cooler
Kuvetli akım Heavy currnt
L
Laboratuvar Facility
Lamel cover glass
Lehim Solder
Lehimci Brazier
Lehimlenebilir Solderabble
Lehimlenmiş boru soldered pipe
Lehim maddesi Soldering agent
Lehim sökmek Unsolder
Levha Foil,Sheet
Limit kontrol Limit control
Linyit Lignite
Lityum brornit Lihium bromide
Lokal dirnç Local resistance
M
Madde Matter
Mafsal Ankle
Makro klima Macroclimate
Makine Machine,Apporat
Maksimum Maximum
Malzeme Material
Manometre Air inflation indicator
Manşon Claping Sleeve
Matkap makinesi Borring machine
Mekanik Mechanics
Mekanizma Mechanism
Metal oksidi Metallic oxide
Metal tabaka Metal foil
Metod Method
Molekül Molecule
Montaj Erecting
Monte etmek Setting up
Motor gücü Motor rating
Muhafaza Conservation
Mukavement Antgonistic
N
Nem Damp
Nemlendirici Air humudifier,Humectant
Nemlendirme Hmidification
Nemli Dampy
Nem alıcı filitre Filter dehydrator
Nem dengesi Moisture balance
Nem miktarı Moisture content
Nemini alma Dehumidification
Netice Conclusion
Nokta kaynagı Point sourae
Noktalama Aiming
Noktasal soğutma Spot cooling
Nominal güç Rated copocity
Normal ülçü Normal gavge
Nötr alev Neutral flame
Nükleer reaksiyon Nuclear reaction
Nükleer reaktör nuclear reactor
O
Oda tipi ısı ölçer Room calorimeter
Oda tipi klima cihazı Packaged air conditioner
Oksiasetilen Oxyacetylene
Oksijen Oxygen
Oksijen kaynağı Oxyaeetylere welding
Oksijen maskesi Oxygen mask
Oksitleme Oxidation
Optik gösterge Optical indicator
Ortalama akım Average currunt
Ortalama basınç Mean pressure
Ortalama değer Average valve
Ortam gürültüsü ambient neise
Ortam havası Ambient air
Ortam sıcaklığı ambient temperature
Ortalama sıcaklık medium temperature
Ortalama sıcaklık farkı mean temperature difference
Ortama göre dengelenmiş Ambient compensadet
Ozon tabakası Ozane layes
Ö
Ölçek Scale
Ölçme Measuring
Ölçüm bilgisi Metrobgy
Ön buharlaşma Preevaparation
Ön ısıtıcı Preheater
Önlük Apron
Örnek Evample
Özgül direnç Specific resistance
Özgül ısı Specific heat
Özgül nem Specific humldity
P
pano board
paralel aktarma parallel transfor
paracı piece
parlaklık sıcaklıgı brightness temperature
Pas Rust
Paslanma Oxidation
Paslanmaz çelik Stainless steel
Patlama gazı Jexplosion gas
Periyodik Periodic
Pervane Propeller
Petek Honeycamb
Pirinç Brass
Pirinç kaynak Brazing
Piston Piston
Piston kapağı Piston cover
Planlama Planning
Plaka Plate
Plaka tipi dondurucu Plate freezer
Plaka tipinde kondenser Plate type condenser
Plastik Plastic
Pompa Pump
Potansiyel enerji Potantial divider
Pratik Practice
Problem Problem
profesyonel Professional
Püskürtmeli buharlayıcı Jet ager
Püskürtmeli kondenser Sprayed cail condenser
R
Radyan Radian
Radyan konfor ısıtması Radiant comfort heating
Radyatör Radiator
Radyatör borusu Radiator tubu
Radyatör mesnedi Radiator bracket
Radyatör peteği Radiator cone
Reaksiyon reaction
Reaksiyon bobini Reaction acil
Reaksiyon derecesi Reaction order
Reaksiyon devresi Reaction circuit
Reaksiyon ısısı Heat of reaction
Reaktör Reactor
Reel Real
Referans noktası Reference point
Regülatör Regulator
Regülatör çubugu Governor rod
Regülatör valfı Governor valve
Revizyon Revision
Rejeneratif soğutma Regenerative cooling
Rezonans Resononce
rötuş Retouch
Rutubet Humidity
Rutubetli Damp
Rüzgar Wind
Rüzgarsız Windless
Rüzgar basıncı Wind pressure
Rüzgar ttüneli Wind tunnel
S
Sabitleme civatası Fixing bolt
Sabit ivme Constant acceleration
Sabit nokta Fixed point
Saç levha Sheet metal
Sağlam Durable
Saklama ortamı Storage medivm
Sayı Number
Sap Handle
Sensör Sensor
Seçiçi soğurum Selective absorption
Sektör Sector
Serbest nem Free oscillation
Seri bağlama Connection in series
Sert Hard
Sıcak Hot
Sıcak çekme Hot drawing
Sıcak dalgası Heat wave
Sıcak hava Hot air
Sıcaklıl aralıgı Temperature range
Sıcaklık farkı Temperature difference
Sıcaklık göstergesi Temperature indicator
Sıcaklık ölçeği Temperature saal
Sıcağa karşı koruma Protection from heat
Sıcak su kazanı Hot water boiler
Sıhhı tesisat Plumbing
Sınır basınç Ultimate pressure
Sızıntı Leak
Silmek Delete
Sirkülasyon Circulation
Sogutma Cooling
Soguk çekme Cold drawing
Soguk dalgası Cold wave
Soğuk emisyon Cold emission
Soguk hava Cold air
Sogutma borusu Cooling pipe
Soğutma havası Cooling air
Sogutma sıvısı Cooling liguid
Soket Socket
Sökme Remevol
Su borusu Water pipe
Su buharı Water vapour
Su hattı Waterline
Su pap Valve
Su seviyesi Water levol
Su tesisatı Water woks
Su püskürtme pompası Water jet pump
Sürgülü valf Gate valve
Ş
Şalt dolabı Switch box
Şatlon Stencil
Şalter Switch
Şamandıra Floot
Şamandıra kontrolü Flocting control
Şantiye montajı Site assembly
Şartlandırılmış hava Contidionad air
Şaşe çerçeve Frome
Şebeke ağ Network
Şebeke hattı Feeder
Şeffaf olmayan Opauge
Şehir suyu City water
Şilte tipinde ısı izolasyonu Blankent type thermal insulation
Şok kurutma Shock dryıng
Şube akımı Branch
T
Tahlil etmek Analyse
Tahliye Discharging
Tahliye borusu Vent pipe
Tahliye etmek Discharge
Tampon Buffer
Takım Tool
Tamamlama Completely
Tamir Repair
Tamir takımı Repair kit
Tank Tank
Tapa Fuse
Tasarım Desing
Tavan basıncı Roof pressure
Taze buhar Live steam
Taşmalı kondenser Supmerged coil condenser
Tecrübe Experience
Teçhizat Equipment
Teknik Techniciar
Tekniker Techniciar
Tek borulu ısıtma One pipe heating
Termometre Thermometre
tesis tesisat İnstallation
Test makinesi Test stand
Test deney Test
Tel fırça Wire brush
Temizleme fırçası Cleaning brush
Tepkime Reaction
Tezgah Bench
Turbo kompresör Turbo compressor
Tünel tip dondurucu Tunael freezer
Türbülaslı akış Turbulent flow
Türbülans Turbulance
U
U civatası U-bolt
Uç gerilimi Terminal voltge
Uçucu madde Volatile matter
Usta Skilful
Uyarıcı lamba Exciter lamp
Uyarı iletisi Warning message
Uygulama Application
Uygulama noktası Application point
Uygulanan basınç Appilend pressure
Uzaklık işareti Distance mark
Uzaktan ısıtma District heating
Uzaktan soğutma District cooling
Uzaktan kumanda Remote control
Uzaktan kumanda sensörü Remote sensor
Uzman Expent
Uzun Bng
Ü
Üç geçişli kazan Three poss boiler
Üç faz Theree phase
Üfleme çıkış kapağı Blast gate domper
Üfleme havası İntake air
Üflemeli dondurma Blast freezing
Üflemeli soğutma Blast cooling
Ünite Unit
Üfleç Blowpipe
Üreteç Generatör
Üretici Producer
Üst dişli Top gear
Üst parça Upper port
Üstten dağıtım Over hecd distribution
Üst yapı Superstructure
V
Vakum Vacuum
Vakum pompası Vacuum pump
Vakum metre Vakuum gauge
Valf Valve
Vantilatör Blower
Vida Screw
Vidalamak screw down
Voltaj voltage
Voltaj değişikliği transformation
Voltaj düşmesi pressure drop
Y
Yağ Oil
Yağ borusu Oil bath
Yağ basıncı Oil pressure
Yanma Combustion
Yanma ısısı combustion heat
Yanıcı madde İnflammable malter
Yarı çap Radius
Yarı iletken Semiconductor
Yarı nemli subhumid
Yarı otomatik Semiautomatic
Yaş buhar Wet steam
Yeniden ısıtmak Reheat
Yoğun Dense
Yoğunlaşma Condensation
Yoğunluk Density
Yoğunlaşma sıcaklığı Condensing temperature
Yüksek basınç High pressure
Z
Zaman time
Zaman aralığı Time interuc
Zaman bölümü Time sharing
Zararlı Harmful
Zayıf akım Weak current
Zımba Prickle
Zımpara Emery
Zımparalamak sandpaper