İncele'e dön

Tuğraları

 

PADİŞAH TUĞRA METİNLERİ 
1. Osman Gazi
Osman Gazi (bugüne kadar bulunamadı)

2. Orhan Gazi
Orhan Bin Osman

3. I. Murad
Murad bin Orhan

4. Yıldırım Bayezid
Bayezid bin Murad han

5. Çelebi Mehmed
Mehmed bin Bayezid han

6. II. Murad
Murad bin Mehmed han muzaffer

7. Fatih Sultan Mehmed
Mehmed bin Murad han muzaffer daima

8. II. Bayezid
Bayezid bin Mehmed han muzaffer daima

9. Yavuz Sultan Selim
Selim-Sah bin Bayezid han el-muzaffer daima

10. Kanuni Sultan Süleyman
Süleyman Sah bin Selim Sah han el-muzaffer daima

11. II. Selim
Selim Sah bin Suleyman Sah han el-muzaffer daima

12. III. Murad
Sah Murad bin Selim Sah han el-muzaffer daima

13. III. Mehmed
Mehmed bin Murad han el-muzaffer daima

14. I. Ahmed
Sah Ahmed bin Mehmed han el-muzaffer daima

15. I. Mustafa
Sah Mustafa bin Mehmed han el-muzaffer daima

16. Genç Osman
Sah Osman bin Ahmed han el-muzaffer daima

17. IV. Murad
Sah Murad bin Ahmed han el-muzaffer daima

18. İbrahim
Sah Ibrahim bin Ahmed han el-muzaffer daima

19. IV. Mehmed
Sah Mehmed bin Ibrahim han el-muzaffer daima

20. II. Süleyman
Sah Süleyman bin Ibrahim han el-muzaffer daima

21. II. Ahmed
Sah Ahmed bin Ibrahim han el-muzaffer daima

22. II. Mustafa
Sah Mustafa bin Mehmed han el-muzaffer daima

23. III. Ahmed
Sah Ahmed bin Mehmed han el-muzaffer daima

24. I. Mahmud
Mahmud han bin Mustafa el-muzaffer daima

25. III. Osman
Osman han bin Mustafa el-muzaffer daima

26. III. Mustafa
Mustafa han bin Ahmed el-muzaffer daima

27. I. Abdulhamid
Abdulhamid han bin Ahmed el-muzaffer daima

28. III. Selim
Selim han bin Mustafa el-muzaffer daima

29. IV. Mustafa
Mustafa han bin Abdulhamid el-muzaffer daima

30. II. Mahmud
Mahmud han bin Abdulhamid el-muzaffer daima (adli)

31. Abdulmecid
Abdulmecid han bin Mahmud el-muzaffer daima

32. Abdulaziz
Abdulaziz han bin Mahmud el-muzaffer daima

33. V. Murad
Mehmed Murad han bin Abdulmecid el-muzaffer daima

34. II. Abdulhamid
Abdulhamid han bin Abdülmecid el-muzaffer daima (el-gazi)

35. V. Mehmed (Reşad)
Mehmed han bin Abdulmecid el-muzaffer daima (Resad)

36. VI. Mehmed (Vahideddin)
Mehmed Vahideddin han bin Abdülmecid el-muzaffer daima